Djelatnosti

FIN TEAM d.o.o. u okviru svoje djelatnosti računovodstvene, knjigovodstvene usluge i usluge poreznog i poslovnog savjetovanja obavlja sljedeće usluge:

 • izrada poslovnih planova za male i mikro poduzetnike
 • poslovno savjetovanje
 • porezno savjetovanje
 • knjigovodstveno savjetovanje
 • izrada Godišnjih financijskih izvješća prema HSFI i MSFI
 • izrada Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća prema MSFI
 • izrada Prijave poreza na dobit
 • izrada propisanih financijskih izvješća za neprofitne organizacije
 • izrada izvješća za Hrvatsku narodnu banku
 • posjedujemo certifikate za:   e-porezna, e-fina, e-računi
 • financijsko knjigovodstvo
 • saldakonti kupaca i dobavljača
 • analitika dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • obračun amortizacije
 • obračun plaće i izrada propisanih izvješća za radnike
 • obračun honorara i propisanih izvješća
 • kreiranje i elektronsko slanje JOPPD obrazaca za sve vrste isplata
 • platni promet